Cursussen Rhythmic Movement Training International

Level 1 en Level 2

Reflexen zijn de basis voor de (neuro)motorische en sensorische ontwikkeling. Wanneer deze reflexen zich zonder problemen kunnen ontwikkelen ervaart een kind balans in denken, voelen en doen.
Is deze ontwikkeling echter belemmerd, dan kan het kind problemen krijgen op het gebied van gedrag, emoties, concentreren en het leren op school.

Door deze reflexen te stimuleren om zich door te ontwikkelen kan het kind weer groeien op sociaal, emotioneel en cognitief gebied.

De Rhythmic Movements zijn een reeks van oefeningen die door een kind, eventueel met aanwijzingen van de begeleider en hulp van ouders , zelf gedaan kan worden.
In de cursus:

  • worden de reflexen uitgelegd
  • hoor je hoe reflexen kunnen storen op de ontwikkeling
  • leer je welke van de Rhythmic Movements ingezet kunnen worden om deze reflexen te integreren

Deze methode is heel praktisch in te zetten in praktijk of gymzaal en heeft als voordeel dat er in de cursus praktische kaartensets verkrijgbaar zijn waarop reflexen en de oefeningen staan uitgelegd.

Datum: 14, 15 en 16 dec. 2024

Locatie: Monseigneur Bekkerstraat 6 2223 AR Katwijk
Prijs: € 850,00 inclusief manual
Deze cursus wordt in het NL gegeven met een NL reader

Level 3 voor Lezen & Schrijven

Na de Rhythmic Movement Training 1 & 2 kun je in de cursus L3  voor 'Lezen & Schrijven' leren welke reflexen invloed hebben op de schoolse vaardigheden lezen en schrijven .

Kinderen met een niet geïntegreerde ATNR, STNR of TLR hebben vaak last van ogen die moeite hebben met focussen, accommoderen en samenwerken, en hebben het vaak moeilijk met het herkennen en oversteken van hun middellijn.
Hun richtingsontwikkeling en het lateralisatieproces is (nog) niet goed voltooid waardoor zij moeite hebben met het werken van links naar rechts, het positioneren in de ruimte, het onderscheiden van letters die veel op elkaar lijken (d,b,p,q) en het automatiseren van de woordbeelden.

Aan de hand van de Rhythmic Movements leer je hoe je deze reflexen kunt stimuleren om zich door te ontwikkelen zodat het kind minder moeite krijgt met lezen en rekenen, school weer leuk gaat vinden en daardoor weer kan groeien in zijn of haar ontwikkeling.
Na de focus op ontwikkeling, gedrag en emoties in L1 & L2 is dit het logisch vervolg wat met name toegespitst is op de ontwikkeling van het 'leerbrein'.

Datum: 30 sept. + 1 okt. 2024

Locatie: Taanderstraat 18a, 2222 BE Katwijk

Prijs: € 550,00 inclusief NL manual

Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven met een Nederlandse reader.

Making Connections

Beweging is de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van het brein en alle daarmee samenhangende functies op het gebied van bewegen, gedrag en leren.
Beweging doet de verbindingen in het brein groeien en versterken en heeft invloed op al het voelen, denken, durven, leren en bewegen van een mens.

De Rhythmic Movements kunnen het brein helpen te groeien wanneer er ergens een belemmering is ontstaan. Met behulp van de ritmische en zachte bewegingsoefeningen komt het brein weer in balans en worden de reflexen gestimuleerd om zich ( weer) op de juiste wijze te gaan ontwikkelen waardoor kinderen weer grip krijgen op het reguleren van hun emoties en gedrag, zij meer coördinatie krijgen in hun bewegingen en zij weer makkelijker mee kunnen doen op school.

In de cursus 'Making Connections' wordt uitgelegd hoe het brein zich ontwikkelt en welke invloed elk stukje van deze ontwikkeling heeft op de groei van een kind op lichamelijk, emotioneel, sociaal en cognitief gebied. In deze cursus worden alle verbindingen gelegd zodat je nog meer leert over hoe belangrijk de reflexen zijn voor de ontwikkeling van het hele kind.

Datum: 15 + 16 febr. 2025

Locatie: Taanderstraat 18a, 2222 BE Katwijk

Prijs: € 550,00 inclusief manual

Deze cursus wordt in het Engels gegeven met een Engelse reader.